Predstavnici Uprave za javne nabavke Srbije posjetili Upravu za javne nabavke Crne Gore, 10. aprila 2014. godine, u cilju razmjene iskustava u vezi oblasti koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke

Predstavnici Uprave za javne nabavke Crne Gore su detaljno upoznali delegaciju Srbije sa naporima koje pregovarački tim ulaže u proces EU integracija.

Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore dr Mersad Mujević, koji je ujedno i šef radne grupe za Pregovaračko poglavlje 5, ukazao je na bitne stavke koje bi bile od koristi u pregovaračkom postupku i dao smjernice za njihovo efektivnije predstavljanje. Važna karika u procesu integracija jeste međuinstitucionalna saradnja, postizanje transparentnosti i jednakosti, plan integriteta, kao i bilateralni sastanci u kojima treba iznijeti realno stanje u zemlji. Takođe, od velike važnosti jeste i priprema materijalnih propisa, kao i realno prikazivanje slabih i jakih tačaka zakona i priznati propuste. Napomenuo da ne treba davati rokove koji nisu realni, potrebno je vladati informacijama i pratiti propise.

image-250aa8726228648ef1539066e676bacf317a733a84307375f52826b6ced0a8fe-V

Sa sastanka

Ključna pitanja kojima se treba voditi u procesu pregovora jesu: Šta imamo ? Šta želimo ? Za šta nam je neophodna ekspertska pomoć ? Pored ovih treba obratiti pažnju i na tehnička pitanja poput selekcije predstavnika skrining tima, kompetentne osobe za davanje odgovora, tajminga, troškova i jezika na kojem će se komunicirati. Važno je dostaviti dokumentaciju, kompletnu statistiku, ukazati na pokazatelje uspješnosti. Posebnu pažnju obratiti na definicije, kao i to šta se podrazumijeva pod predmetom javnih nabavki. Ukazano je i na važnost otvorenosti prema medijima.

Direktor Mujević istakao je da ovo  jeste prva zvanična posjeta delegacije Srbije Crnoj Gori, ali mi sarađujemo već mjesecima, dijelimo dokumenta i objašnjavamo detalje cijelog procesa, napravljen je dogovor da podijelimo ona dokumenata koja mogu biti od koristu Srbiji u procesu otvaranja poglavlja 5 javne nabavke. Dogovorili smo i da se ponovo sretnemo u širem krugu koji će obuhvatiti pregovaračke grupe i iz drugih poglavlja (ne samo 5).

Predstavnici delegacije Republike Srbije su izrazili zahvalnost na korisnim informacijama i savjetima. Direktor Uprave za javne nabavke Srbije, dr Predrag Jovanović, kao i predsjednik Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Republike Srbije, g-din Saša Varinac istakli su važnost današnjeg susreta, čestitali Crnoj Gori, Upravi za javne nabavke na uspjehu u EU integracijama i izrazili želju za otvarenošću i za druga pitanja od interesa za dvije zemlje koja se tiče politike javnih nabavki.

Sagovornici su zajednički istakli važnost uključenosti svih struktura društva u pregovarački proces, kako bi se na što bolji način došlo do kvalitetnih idejnih rješenja za što efikasnije, ali i efektivnije dostizanje standarda i ispunjavanje postavljenih uslova. Zaključeno je da je regionalna saradnja ključ za ostvarenje vidljivog napretka, te da proces pristupanja treba posmatrati kao zajednički cilj država regiona, u kojem će dinamika pristupanja jedne od država biti podstrek onoj drugoj na putu ka EU.

Sastanak je održan u staroj zgradi Vlade CG sa predstavnicima pregovaračke strukture Crne Gore koji su činili; Predsjednica Državne Komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki g-đa Suzana Pribilović, Pomoćnica Direktora Uprave za javne nabavke g-đa Mara Bogavac, Rukovodioci Odjeljenja u Upravi za javne nabavke Sandra Škatarić i mr Gorana Mrvaljević, predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva turizma i održivog razvoja g-đa Milena Durković i Bosiljka Vuković-Simonović.

IMG_0345

IMG_0350

PR tim Uprave za javne nabavke