Predstavnik Ambasade Španije u posjeti Upravi za javne nabavke

U prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 23.09.2014. godine, održan je sastanak sa predstavnikom Trgovinskog i ekonomskog odjeljenja Ambasade Španije u Beogradu, g-dinom Estebanom Camachom Torregrosom, saradnikom za trgovinu. Sastankom je rukovodio direktor Uprave g-din doc dr Mersad Mujević, a istom je prisustvovala pomoćnica direktora g-đa Mara Bogavac i rukovodilac odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju g-đica mr Sandra Škatarić.
Tema razgovora i interesovanja bio je hronološki prikaz razvoja dinamike sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, upoznavanje sa funkcionisanjem portala javnih nabavki i informacija koje se svakodnevno ažuriraju na istom.
Takođe je prikazana aktuelna pozicija Crne Gore na putu evropskih integracija u sektoru politike javnih nabavki, prije svega status pregovaračke pozicije Crne Gore za poglavlje 5 – Javne nabavke, odnosno mjerila koja su data od strane Evropske komisije za zatvaranje poglavlja.
Predstavnik Ambasade Španije u Beogradu upoznat je i sa aktivnostima u vezi izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list CG” broj 42/11), kao i budućim planovima na polju uvođenja elektronskog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, kroz projekat koji će biti finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Glavna intencija Ambasade Španije, upravo se odnosila na bliže upoznavanje sa procedurama javnih nabavki u Crnoj Gori i kako je sam g-din Esteban Camacho Torregrosa istakao iniciranje ideje povezivanja španskih preduzetnika sa crnogorskim ponuđačima u oblasti energetike i građevinarstva. Konstatovano je da možda i odsustvo Ambasade Španije u Crnoj Gori, a imajući u vidu da u Crnoj Gori „vlada drugačiji mentalitet i manja zavidnost kada su u pitanju strane investicije“, predstavlja određenu barijeru.
U cilju produbljivanja buduće saradnje predloženo je organizovanje okruglog stola od strane Privrednih komora Crne Gore i Španije, na kome bi se kroz interaktivnu diskusiju definisali ciljevi i dale smjernice za buduću saradnju.
 
image1 

image