Pridruženje Crne Gore Sporazumu o Vladinim nabavkama (GPA) pri STO

U impresivnu dinamiku pregovora, pregovarački tim na čelu sa doc dr Mersadom Mujevićem, imenovanovan od strane Vlade Crne Gore u oktobru 2013 godine, uspješno su okončani pregovori za pridruženje Crne Gore Sporazumu o vladinim nabavkama pri Svjetskoj Trgovinskoj Organizaciji.
Crna Gora i Novi Zeland postale su najnovije članice Sporazuma o Vladinim nabavkama pri STO nakon što su njihove ponude o pristupanju, 29.oktobra 2014.g. dobile zeleno svjetlo. Korak koji će našoj zemlji pomoći da dobije pristup tržištu javnih nabavki čija se trenutna vrijednost procjenjuje i do 1,7 triliona dolara godišnje.
Komitet STO-a o Vladinim nabavkama donio je jednu za drugom odluke pozivajući i Crnu Goru i Novi Zeland da pristupe Sporazumu (GPA) na osnovu završnih ponuda u vezi pristupa tržištu o kojima se pregovaralo tokom posljednje dvije godine. Ovo su prva pristupanja još od kad je revidirana i proširena verzija GPA stupila na snagu 6.aprila 2014.godine.
Generalni direktor Roberto Azevedo pozdravio je ulazak ovih dviju zemalja i njihovo pristupanje grupi ostalih članica Sporazuma GPA.
„ Učestvovanje u ovom Sporazumu podrazumijeva mogućnost da kompanije iz Crne Gore i Novog Zelanda pristupaju tržištu javnih nabavki vrijednosti od 1,7 triliona dolara. U vrijeme usporenog privrednog rasta u cijelom svijetu, takva mogucnost je više nego dobrodošla. Više nego što to pruza potencijalna dobit od izvoza, članstvo u Sporazumu GPA takođe bi značilo da vlade zemalja Crne Gore i Novog Zelanda mogu imati benefite od jače konkurencije na svojim vlastitim tržištima nabavki i shodno tome niže cijene i veći izbor roba i usluga“, istakao je Generalni direktor.
Zamjenik Generalnog direktora u STO-u, Ksiaozun Ji ( Xiaozhun Yi), čestitao je dvijema članicama na sastanku odbora održanom 29.oktobra, napominjući da “ njihova pristupanja naglašavaju sve veći interes za Sporazum o vladinim nabavkama, kada je riječ o raznolikosti članica STO-a, kao i suštinsku važnost ovog Sporazuma kao temelja svjetske trgovine i razvoja”.
Pristupanje Sporazumu iziskuje osim postojanja usklađenog domaćeg zakonodavstva u pogledu nabavki u okviru Sporazuma (GPA), i postizanje sporazuma u pogledu učestvovanja od strane svake zemlje pristupnice STO-u. Ovo se postiže pregovorima sa postojećim stranama ovog Sporazuma – pregovorima koji su uspješno okončani za Crnu Goru i Novi Zeland. 30 dana nakon što dvije zemlje članice i Generalni direktor deponuju “instrumente za pristupanje” uz dogovorene uslove, njihova pristupanja imaju pravno dejstvo.
Zamjenik Generalnog direktora Ji je istakao da je zaključenje pregovora o pristupanju Crne Gore i Novog Zelanda iziskivalo krajnje napore ovih dviju zemalja članica STO-a, i Komiteta, takodje ukazujuci na efikasnost procesa pristupanja. On je napomenuo da “je svaka od ove dvije članice STO-a okončala svoje pregovore u cilju pridruživanja Sporazumu za dvije godine ili manje od dvije godine – u stvari, kad je o Crnoj Gori riječ, ona je to efektivno učinila za jednu godinu”.
Predsjedavajući Komiteta o vladinim nabavkama, g.Krzistof Trepcinski ( Krzysztof Trepczynski) iz Poljske, takođe je čestitao Crnoj Gori i Novom Zelandu, ističući da su pokazale hrabrost, istrajnost i fleksibilnost tokom samog procesa. On je najavio da će uslijediti i druga pristupanja Sporazumu, napominjući da GPA pri STO-u postaje sve više centar nastojanja da se unaprijedi trgovina, načelo najbolje vrijednosti za uloženi novac i pravedna konkurencija na tržištu u pogledu nabavki roba i usluga širom svijeta.
 
ISTORIJAT
 
Javne nabavke iznose 15-20 % od ukupnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) u razvijenim zemljama, i zemljama u razvoju. Trenutno je samo jedan dio njih obuhvaćen Sporazumom o Vladinim nabavkama. Cilj ovog Sporazuma o Vladinim nabavkama je što veća otvorenost prema međunarodnom tržištu i konkurenciji, a u isto vrijeme garancija za potrebnu transparentnost i posvećenost dobrom upravljanju.
U posljednje vrijeme Sporazum o Vladinim nabavkama je revidiran u cilju modernizacije izvjesnih aspekata pravilai i normi, kao i u cilju povećanja svog obima. Revidirana verzija ovog Sporazuma na snagu je stupila u aprilu prošle godine. U ovom trenutku njim su obuhvaćene 43 zemlje članice STO-a, i to Jermenija, Kanada, Evropska unija u čiji sastav ulazi 28 zemalja članica, Hong Kong-Kina, Island, Izrael, Japan, Koreja, Lihtenštajn, Kraljevstvo Holandije i Aruba, Norveška, Singapur, Švajcarska, Kineski Tajpeh i SAD.
Druge članice STO-a koje su započele proces pristupanja Sporazumu o Vladinim nabavkama su Albanija, Kina, Gruzija, Jordan, Kirgistan, Moldavija, Oman i Ukrajina. Ostalih pet zemalja članica – Makedonija, Mongolija, Ruska federacija, Saudijska Arabija i Tadžikistan – imaju odredbe o pristupanju Sporazumu u okviru svojih protokola o pristupanju STO.
Razni su razlozi učlanjenja u ovaj Sporazum (GPA). Za neke članice STO-a, pristupanje je unajviše i u prvom redu podstaknuto, ili pak isključivo, uzimajući u obzir pristup tržištu. Stoga je učlanjenje u ovaj Sporazum rješenje za dobijanje sigurnog i zakonitog pristupa tržištu javnih nabavki čija se vrijednost procjenjuje u iznosu od 1,7 triliona dolara godišnje, i čija će se vrijednost zasigurno uvećavati tokom vremena.
Uz pristupanje tržištu, pristupanje Sporazumu (GPA) ostalim zemljama donijeće i druge benefite. Ti benefiti mogu biti garancija usklađenosti domaćeg zakonodavstva i njenih institucija u sektoru javnih nabavki sa najboljom međunarodnom praksom; i međunarodno priznanje posvećenosti Članice STO-a visokim standardima u pogledu transparentnosti i pravednog ophođenja prema svim dobavljačima učesnicima u sprovođenju i dodjeli ugovora u oblasti javnih nabavki. To, zauzvrat može biti faktor kojim će se podstaći ulazak direktnih stranih investicija (FDI).
Svakako da za sve strane, članstvo u Sporazumu sa sobom nosi i mogućnost donošenja normi i standarda u cilju izrade politike javnih nabavki koja će na kraju imati uticaj i van svog formalnog članstva Sporazuma, već npr. putem sporazuma o regionalnoj trgovini u kojima se često otjelovljuju isti standardi.

Pored Glavnog pregovarača g-dina Mujevića, pregovarački tim imenovan Zaključkom Vlade CG od 24.10.2013. čine:
• Predrag Stamatović, Generalni Sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija,
• Sanja Poleksić, koordinator tima, Uprava za javne nabavke,
• Goran Vojinović, Uprava za javne nabavke,
• Aida Salagić Ceković, Ministarstvo ekonomije,
• Danijela Gačević, Ministarstvo ekonomije,
• Nađa Vukićević, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine CG,
• Ivana Božović, Skupština CG,
• Tanja Janović, Ministarstvo finansija,
• prof Svetlana Tomović, Uprava za javne nabavke

 
PR tim Uprave za javne nabavke