Prijem studenata ekonomskih, pravnih i društvenih nauka na tromjesečnu praksu u Upravi za javne nabavke

U okviru učešća na Sajmu praksi 2011, koji je održan 10. novembra 2011. godine u podgoričkom tržnom centru „Mall of Montenegro“, Uprava za javne nabavke Crne Gore je izrazila spremnost da primi na praksu petoro uspješnih i ambiciozinih studenata pravnih, ekonomskih i društvenih nauka.

„U Upravi za javne nabavke se radujemo dolasku petoro mladih i uspješnih studenata, koje rado primamo i kojima ćemo pružiti osnovna znanja i vještine za rad u oblasti javnih nabavki, a za uzvrat od njih još radije prihvatamo njihovo znanje, entuzijazam i ambiciju“, rekao je direktor Mersad Z. Mujević u pozdravnom govoru povodom prijema budućih praktikanata.

Uprava za javne nabavke naročito je zainteresovana za studente prava, ekonomije i društvenih nauka, jer će upravo tim obrazovnim profilima praksa u Upravi omogućiti da bolje razumiju sistem javnih nabavki u Crnoj Gori i steknu vrijedno praktično iskustvo na ovom polju.

Sajam je održan u okviru Programa praksi koji su realizovali Uprava za kadrove Crne Gore i Career Team. Cilj Programa je da mladim ljudima na završnim godinama fakulteta obezbijedi mogućnost tromjesečne prakse u državnim organima i privatnim kompanijama u trajanju od tri mjeseca, počev od 1. februara 2012. godine.