Tumačenje Poreske uprave u vezi PDV-a u Crnoj Gori, ukoliko je dobavljač iz druge države

Download