U organizaciji Delegacije EU u Crnoj Gori i Uprave za javne nabavke Crne Gore, a u okviru IPA Programa održana je dvodnevna nacionalna konferencija na temu: “Centralizovane nabavke – Opcije za Crnu Goru”

Uprava za javne nabavke u saradnji sa Delegacijom Evropske Unije u Podgorici i SIGMA-e, organizovala je dvodnevnu radionicu u oblasti centralizovanih nabavki. Radionica je održana 29. i 30. novembra 2012. godine u hotelu Podgorica.Na gorenavedene teme govorili su direktor Uprave za javne nabavke Mersad Mujević, projektni menadžer za unutrašnje tržište Delegacije EU u Crnoj Gori Gđa Donka Prodanova, koji su ujedno i otvorili radionicu, kao i ekspert za nabavke Gđa Eva Radeva i savjetnik SIGME Gdin Daniel Iverson.

Sa konferencije

Osnovni ciljevi radionice, odnose se na poboljšanje sistema javnih nabavki, zakonske regulative, rada SIGME i pouka izvučenih iz korišćenja okvirnog sporazuma i centralizovanih nabavki u zemljama Evropske unije.
Naglašena je važnost uslova pod kojim bi konkretni sektori u Crnoj Gori bili obuhvaćeni sistemom centralizovanih nabavki, kao i funkcije i opseg djelovanja organa za centralizovane nabavke . Takodje, govorilo se i o predmetima koje centralizovane nabavke treba da obuhvate, vrste usluga i roba, institucionalni aspekti i struktura organa za centralizovane nabavke.

Sa konferencije

Seminar je bio dobra prilika da se u interaktivnoj komunikaciji organizatora i učesnika razmotre značajna pitanja kojima se olakšava primjena centralizovanih nabavki u Crnoj Gori.

Na seminaru je istaknuta podijeljenost u razmišljanjima, koja se odnose na kritike i prijetnje sa jedne, a prednost koju pružaju centralizovane javnenabavke, sa druge strane.Projekat je finansiran od strane Evropske Unije.