<!–:me–>Učešće predstavnika Direkcije za javne nabavke na seminaru sa aktuelnim temama iz oblasti budžetskog računovodstva <!–:–><!–:en–>Participation of representatives of the Public Procurement Directorate at the seminar on current topics in the field of budget accounting<!–:–>

Seminar sa aktuelnim temama iz oblasti budžetskog računovodstva je održan 05.decembra 2011.godine u hotelu “Crna Gora” u Podgorici. Predavači na seminaru su bili predstavnici Ministarstva finansija, Direkcije za javne nabavke, Konzorcioni partneri SRRS i Državna Revizorska Institucija. Aktuelne teme su bile MRS za javni sektor, uloge interne kontrole i revizije kod budžetskih korisnika, razvoj unutrašnje revizije u javnom sektoru Crne Gore, izvještavanj

e u funkciji efikasnije revizije u javnom sektoru, primjena novog Zakona o javnim nabavkama i evidencija i procjena državne imovine.

Predstavnica Direkcije za javne nabavke Sandra Škatarić je održala prezentaciju na temu “Primjena novog Zakona o javnim nabavkama”, sa posebnim osvrtom na novine koje ovaj Zakon donosi.
Novi Zakon o javnim nabavkama stupa na snagu 1.januara 2012.godine.
zp8497586rq