Učešće predstavnika Uprave za javne nabavke na Konferenciji “Otvorenost institucija izvršne vlasti u regionu i Crnoj Gori”, u organizaciji Centra za demokratsku tranziciju

Podgorica, 24 aprila 2017 god. Centar za demokratsku tranziciju je, u saradnji sa parterima iz regionalne mreže NVO “ActionSEE”, pripremio  i predstavio predlog praktične politike, u kome je analiziran nivo transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti izvršnih vlasti u regionu Zapadnog Balkana.

Predlog je rezultat opsežnog istraživanja, baziranog na naučnoj metodologiji koje su članice mreže ActionSEE radile u prethodnih nekoliko mjeseci.

Cilj ovih aktivnosti je da kroz objektivno mjerenje otvorenosti izvršnih vlasti u regionu se utvrdi stvarno stanje u ovoj oblasti i upute preporuke za njegovo unapređenje. Cilj je, takođe, i unapređenje poštovanja principa dobrog upravljanja, u kojima otvorenost zauzima značajno mjesto.

Politika otvorenosti mora biti politika svih vlada u regionu, mora biti definisana kao i ostale važne politike i ne smije biti plod trenutne odluke ili trenutnog raspoloženja vlasti. Svaka zemlja regiona ima svoje specifične, političke uslove u kojima razvija i svoju otvorenost, ali se može primijetiti značajan prostor za zajedničko regionalno djelovanje na poboljšanju stanja.

Uvođenje koncepta otvorene vlade u regionu Zapadnog Balkana najčešće je bilo diktirano zahtjevima integracionih procesa ili motivisano poboljšanjem međunarodnog ugleda države kroz učešće u inicijativama za otvorenu upravu. U nastojanju da se isprate pozitivni trendovi, često je zapostavljana suštinska unutrašnja potreba na kojoj se zasniva ovaj koncept, a to je otvorenost vlade za doprinos građana i društva u cilju stvaranja javne vrijednosti.

Ovakav pristup dovodi do problema sa implementacijom pravila transparentnosti i otvorenosti, naročito na nižim nivoima javne administracije, gdje se ne prepoznaje društvena važnost ovog pristupa, već se on doživljava kao neprijatna obaveza nametnuta međunarodnim zahtjevima. Stoga, politika otvorenosti u državama regiona zahtijeva ne samo izraz u strateškim dokumentima, već i glasne zagovornike koncepta otvorene vlade na najvišim društvenim i državnim funkcijama.

Ovaj predlog upućen je donosiocima odluka u izvršnim vlastima zemalja regiona na svim nivoima: Vladi, ministarstavima i ostalim organima državne uprave. On može biti od koristi i predstavnicima međunarodnih institucija, ali i kolegama iz NVO sektora koji se bave ovim pitanjima.

U svrhu kvalitetnijeg javnog dijaloga o ovim temama najavljeno je organizovanje niz javnih događaja, na kojima ćese čuti mišljenja svih zainteresovanih strana i pokušati da se nađe zajedničko održivo rješenja za razvoj u ovoj oblasti.

Na Konferenciji su govorili, Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Orav, Državni sekretar Ministarstva javne uprave, Goran Jovetić, Direktor CDT-a, Dragan Koprivica, koji je naglasio između ostalog da otvorenost crnogorske Vlade najbolje rangirana u regionu i da je visok nivo otvorenosti i trasparentnosti javnih institucija preduslov je svakog demokratskog i ekonomskog progresa.

Istakao je i to da je otvorenost izvršnih vlasti u regionu nije na zadovoljavajućem nivou.

Ona, u prosjeku, iznosi tek 47 odsto ispunjenih indikatora. Otvorenost izvršne vlasti u Crnoj Gori je na prvom mjestu u regionu i ukupno iznosi 66 odsto ispunjenih indikatora.

Iza nje su Srbija sa 56, BiH sa 44, Kosovo sa 40, Albanija sa 38 i Makedonija sa 36 odsto.

O otvorenosti izvršnih vlasti u Crnoj Gori i regionu govorili su još I Milena Gvozdenović CDT,Crna Gora, Darko Brkan iz organizacije Zašto ne? iz BiH, Danijela Božović iz organizacije CRTA iz Srbije, Tamara Resavska iz Metamorfozis fondacije iz Makedonije, Aldo Merkoci iz organizacije Mjaft! iz Albanije, Blina Meta iz organizacije Open Data Kosovo iz R Kosovo

Konferenciji u ime Uprave za javne nabavke prisustvovala je g-đa Ljiljana Nikolić.

 

PR Sužba UzJN