Utvrđivanje nove liste obveznika primjene Zakona o javnim u skladu sa Novim Zakonom o javnim nabavkama CG („Sl. list CG“, 42/11)

Download