Vlada utvrdila Predlog zakona o javnim nabavkama

“Standardima koje primjenjuju članice EU nastojali smo da riješimo probleme koje imamo u implementaciji javnih nabavki”, kazala je Jelena Jovetić nakon sjednice Vlade.

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o javnim nabavkama, čime je stvorila osnov za dalje unapređenje cjelokupne politike javnih nabavki, kroz uvođenje potpune elektronske komunikacije i povećanje transparentnosti u tom sistemu.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finanasija, Jelena Jovetić, kazala je da je od suštinskih novina vrlo važno usklađivanje zakona sa evropskim direktivama.

“To je naša osnova za dalje unapređenje pregovaračkog Poglavlja 5 – javne nabavke i jedno od mjerila za njegovo zatvaranje. Zakon donosi novine u dijelu unapređenja regulatornog okvira za zaključivanje ugovora o javnim nabavkama, gdje smo standardima koje primjenjuju članice EU nastojali da riješimo probleme koje imamo u implementaciji javnih nabavki”, rekla je Jovetić nakon sjednice Vlade.

Prema njenim riječima, važno je osvrnuti se na novine koje zakon donosi, prije svega unapređenje osnovnih instituta u okviru javnih nabavki.

“Samo neke koje smo danas izdvojili su pojednostavljenja koja uvodimo za ponuđače u postupcima javnih nabavki, dostavljanjem izjave preduzeća kojom potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke, kao i cjelokupan postupak dostavljanja dokaza za učešće regulisani su na novi način”, precizirala je Jovetić.

Na taj način se, kako je dodala, povećava konkurencija u sistemu javnih nabavki što je osnov da se na kraju vrednovanjem ponuda dobije najpovoljniji ponuđač.

“Novina koju zakon donosi je pojednostavljenje postupaka, uvođenje novih rokova za postupanje naručilaca i modernizacija cjelokupnog sistema javnih nabavki kroz nove institute”, kazala je Jovetić.

U sistemu vrednovanja ponuda sada će biti osnovni i jedini kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda, što naručiocima otvara prostor da se vrednovanje ponude obavlja, ne samo na osnovu najniže cijene, već i ostalih kriterijuma, prvenstveno kvaliteta.

“Takođe, prvi put u crnogorskom regulatornom okviru za javne nabavke uvedene su nove odredbe koje tangiraju izmjene ugovora i eventualno njegov raskid”, navela je Jovetić.

Ona je kazala da se prvi put zakonom o javnim nabavkama reguliše upravljanje ugovorom i njegova cjelokupna realizacija, pod dostavom cjelokupnih informacija o sprovedenom ugovoru koje će biti javno dostupne.

“Vrlo važan segment javnih nabavki je povećanje transparentnosti i Ministarstvo finansija će u narednom periodu nastaviti potpunu primjenu portala javnih nabavki koji će implementacijom projekta koji sprovodimo uz podršku Evropske komisije (EK), kroz IPA sredstva, implementirati elektronski sistem javnih nabavki”, rekla je Jovetić.

Ona je objasnila da zakon pruža osnov za potpunu elektronsku komunikaciju između naručilaca i ponuđača, kako u dijelu dostave tenderske dokumentacije, tako i u konačnom mogućnosti ponuđača da elektronskim putem dostavljaju ponude.

“Zakon donosi i novine u dijelu izmjena kod dostavljanja ponuda koje nijesu u skladu sa tehničkom dokumentacijom ili postoje izvjesne nejasnoće zbog čega se mogu vratiti ponuđaču na izmjene, dopune ili pojašnjenja”, dodala je Jovetić.

Time će se, kako je ocijenila, otvoriti prostor za efikasnije trošenje državnih sredstava i racionalnije trošenje vremena u postupku javnih nabavki, gdje usljed formalnih pristupa neće biti odbijanja ponude ispravnih ponuđača.

 

 

https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/vlada-utvrdila-predlog-zakona-o-javnim-nabavkama