Direktiva 2004/18/EC Evropskog parlamenta i Vijeća, 31. mart 2004. godine

Direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća 2004/18/EZ od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim opskrbama te ugovora o pružanju javnih usluga EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47, stavak 2, članak 55. i članak 95, […]

Direktiva 2004/17/EC Evropskog parlamenta i Vijeća, od 31. marta 2004. godine

(Akti čija je objava obvezna) DIREKTIVA 2004/17/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 31. ožujka 2004. kojom se usklađuju postupci nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 47., stavak […]

Direktiva 98/4/EEC Evropskog parlamenta i Saveta, od 16. februara 1998. godine

DIREKTIVA 98/4/EEC EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA, od 16. februara 1998 o izmenama i dopunama Direktive 93/38/EEC o usaglašavanju postupaka javnih nabavki po kojima postupaju subjekti u sektorima voda, energije, saobraćaja i telekomunikacija EVROPSKI PARLAMENT I SAVET EVROPSKE UNIJE, polazeći od Ugovora o uspostavljanju Evropske zajednice i, naročito, članova 57(2), 60 i 100 tog Ugovora, kao […]

Direktiva Saveta 93/38/EEZ, od 14. juna 1993. godine

DIREKTIVA SAVETA 93/38/EEZ od 14. juna 1993. godine kojom se usklađuju postupci nabavki subjekata koji obavljaju delatnosti u sektorima vodosnabdevanja, energije, saobraćaja i telekomunikacija SAVET EVROPSKIH ZAJEDNICA, Imajući u vidu Ugovor o osnivanju Evropske Ekonomske Zajednice, i naročito poslednju rečenicu članova 57 (2), 66, 100a i 113, Imajući u vidu predlog Komisije (1), U saradnji […]

Direktiva Saveta 93/37/EEZ, od 14. juna 1993. godine

DIREKTIVA SAVETA 93/37/EEZ od 14. juna 1993. godine kojom se usklađuju postupci za dodelu ugovora o javnim radovima SAVET EVROPSKIH ZAJEDNICA, Imajući u vidu Ugovor kojim se osniva Evropska ekonomska zajednica, a naročito članove 57 (2), 66 i 100a tog ugovora, Imajući u vidu predlog Komisije (1), U saradnji sa Evropskim parlamentom (2), Imajući u […]