PRAVILNIK O OBRASCIMA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Pravilnik o evidenciji postupaka javnih nabavki

Download

Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje stepena energetske efikasnosti u postupku javne nabavke

  Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o efikasnom korišćenju energije (“Službeni list CG”, broj 57/14), Ministarstvo ekonomije donijelo je PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE STEPENA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Download  

Pravilnik o metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki

  “Službeni list Crne Gore”, br. 80/15 Download   U skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“ broj 42/11,57/14 i 28/15) u cilju implementacije Pravilnika o metologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki („ Službeni list Crne Gore „ broj 80 od 31.12.2015. godine), Uprava za javne nabavke […]

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila

  “Službeni list Crne Gore”, br. 56/15 Download