Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila

Download

Pravilnik o metodologiji iskazivanja podkriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke

  “Službeni list Crne Gore”, br. 24/15 i 29/15 Download

Pravilnik o metodologiji utvrđivanja računske greške u ponudi u postupku javne nabavke

  “Službeni list Crne Gore”, br. 24/15 Download

Pravilnik o bližim kriterijumima za obrazovanje komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

  “Službeni list Crne Gore”, br. 24/15   Download

Pravilnik o obrascima u postupku javnih nabavki

  “Službeni list Crne Gore”, br. 23/15 i 31/15   1. Plan javnih nabavki (OBRAZAC 1); 2. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (OBRAZAC 2); 3. Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke (OBRAZAC 3); 4. Tenderska dokumentacija za prvu fazu ograničenog postupka javne nabavke (OBRAZAC 4); 5. Tenderska dokumentacija za drugu fazu ograniĉenog postupka javne nabavke (OBRAZAC […]