Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2014. godinu

Održana IX Nacionalna antikorupcijska konferencija u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), 9. i 10.12.2015. godine, Hotel “Ramada” – Podgorica

U Podgorici dana 09 i 10.12.2015. godine održana je IX NACINALNU ANTI KORUPCIJSKA  KONFERENCIJA  sa temom Istraga i krivično gonjenje korupcije – uloga institucija, medija i NVO i Borba protiv političke korupcije – kako do demokratskih, fer i slobodnih izbora? Mitja Drobnič je naveo da ako se osvrnemo na dostignuća naše države u poslednjih godinu […]

U okviru pojekta „Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u zemljama (potencijalnim) kandidatima za EU“ održana regionalna u Beogradu 25-27. novembar 2015. godine

Beograd, 26. i 27. novembra 2015. godine u okviru pojekta „Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u zemljama (potencijalnim) kandidatima za EU“, Mans-ovi partner podržani od strane Evropske unije  organizovali su treću  regionalnu Konferenciju, kojoj su u ime  Uprave za javne nabavke prisustvovali Mara Bogavac pom.direktora., Sandra Škatarić rukovodilac Odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje […]

Na poziv Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali na konferenciji pod nazivom „Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene”

Podgorica, 01.12.2015.godine – Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovalo je u PR centru konferenciju na temu: Pristupačnost – preduslov dostojanstva i slobode, u sklopu projekta: “Ojačajmo kapacitete da bismo pojačali promjene” Changing Capacities to Capacitate Changes podržanog od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, kroz IPA – Montenegro 2013 Civil Society Facility Programme […]

Na poziv TACSO kancelarija u Crnoj Gori, predstavnici Uprave za javne nabavke uzeli učešće na Sajamu nevladinih organizacija u Podgorici

Podgorica; 16.10.2015. Na poziv TACSO kancelarija u Crnoj Gori, predstavnici Uprave za javne nabavke uzeli učešće na Sajamu nevladinih organizacija u Podgorici. Suorganizatori Sajma su bili i Centrom za razvoj nevladinih organizacija. Sajam predstavlja najveci događaj ove vrste u Crnoj Gori i ima za cilj predstavljanje nevladinih organizacija i njihovih aktivnosti javnosti Crne Gore. Upravu […]