Strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015

Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2011-2015. Ovaj dokument je od posebnog značaja ne samo za sistem javnih nabavki već i za ukupnu ekonomsku politiku naše zemlje. Jer dobro uređen i jedinstven sistem javnih nabavki obezbjeđuje uslove za slobodnu, nediskriminatorsku, konkurentnu borbu između ponuđača kao učesnika u postupku javne nabavke, čime se ostvaruje racionalno i ekonomično korišćenje javnih sredstava. Na taj način stvara ambijent koji je povoljan za realizaciju programa podržanih iz evropskih predpristupnih fondova finansiranim novcem evropskih poreskih obveznika. Тransparentnost, slobodna konkurencija i pravna sigurnost u oblasti javnih nabavki, smanjuje ukupan poslovni rizik u Crnoj Gori, čime ona postaje privlačnija za strane firme i investitore, što ima značajne efekte na dinamiku budućeg privrednog razvoja Crne Gore.

Svetska banka – Izvještaj o rezultatima upravljanja javnim finansijama

Ovo je druga po redu PEFA procjena za Crnu Goru, a odnosi se na podatke iz perioda od 2010. god. – 2012. god. Prva procjena je objavljena u julu 2009. godine, a odnosila se na podatke iz perioda od 2005. god. – 2007. god. U periodu između ove dvije procjene, ostvaren je pomak u mnogim oblastima, posebno u vezi sa ukupnim ostvarenim prihodima (PU-3), stanjem docnji na strani rashoda (PU-4), klasifikacijom budžeta (PU-5), upravljanjem stanjem gotovine, dugom i garancijama (PU-17), efikasnošću kontrole platnog spiska (PU-18), transparentnošću, konkurencijom i mehanizmom žalbi u oblasti nabavke (PU-19), zakonodavnim nadzorom izvještaja eksterne revizije (PU-28) i primjenom nacionalnih procedura na međunarodnu pomoć (D-3).

Bilten I – oktobar/novembar 2012. godine

Uprava za javne nabavke je u okviru svojih redovnih poslova iz oblasti javnih nabavki pripremila prvi Bilten. Bilten predstavlja pokušaj da se kroz koncizan pristup predstave institucije koje upravljaju sistemom javnih nabavki, prije svega Uprava za javne nabavke i Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki, kao i suštinu Zakona o javnim nabavkama, njegov značaj u uređenju uslova, načina i postupaka nabavke roba, usluga i ustupanja izvođenja radova, zaštita prava u postupcima javnih nabavke i druga pitanja od značaja za javne nabavke.

Procjena sistema javnih nabavki EBRD za 2011. godinu

The public procurement legal framework, regulating the contractual interactions between the public sector and the private market, determines how governments’ purchasing power is exercised and should encourage transparent and efficient competition for public sector contracts. Thus, the quality of public procurement laws has a direct bearing on the quality of goods, works and services provided under public sector contracts and may materially influence the level of public sector spending. Outdated or inefficient public procurement laws can be a drain on limited public funds and will undermine fiscal reform efforts.

Javne nabavke u Crnoj Gori (ostvarivanje osnovnih principa)

Ovaj Priručnik za javne nabavke namijenjen je svim službama za javne nabavke kao pomagalo u svakodnevnom radu, s ciljem što jednostavnijeg sprovođenja postupaka javnih nabavki. Priručnik je izrađen u sklopu projekta Direkcije za javne nabavke i Misije OEBS-a u Crnoj Gori pod nazivom „Ostvarivanje principa transparentnosti u postupcima javnih nabavki u Crnoj Gori“, te stoga želimo zahvaliti partnerima iz Misije OEBS-a na velikom doprinosu prilikom njegove izrade. Sigurni smo da će i ovo izdanje Priručnika probuditi veliki interes naručioca na svim nivoima, od organa državne uprave, lokalnih samouprava do sektorskih naručioca, te da ćemo od korisnika, kao i do sada, prihvatati sugestije za dalje dopune i poboljšanja budućih izdanja.