Prevencija Korupcije u javnim nabavkama

Metodologija za otkrivanje skrivenih sukoba interesa

Smjernice za javne nabavke u oblasti zdravstva

Da li ste spremni za eNabavku? Priručnik za elektronsku platformu za nabavke

Odabrane presude Suda pravde Evropske unije o javnim nabavkama – Crnogorska verzija rada

Ova publikacija o javnim nabavkama koju je pripremila SIGMA u saradnji sa Upravom za javne nabavke CG, bavi se važnim odlukama Suda pravde Evropske unije (SPEU) u devet različitih oblasti. Period koji publikacija obuhvata; januara 2006, april 2014. I ako ne sve, većina relevantnih predmeta SPEU koji se odnose na ovih devet tema pomenuti su ovdje. Odluke Opšteg suda (OS) nijesu ođe razmatrane.