Metodologija za otkrivanje skrivenih sukoba interesa

Smjernice za javne nabavke u oblasti zdravstva

Da li ste spremni za eNabavku? Priručnik za elektronsku platformu za nabavke

Odabrane presude Suda pravde Evropske unije o javnim nabavkama – Crnogorska verzija rada

Ova publikacija o javnim nabavkama koju je pripremila SIGMA u saradnji sa Upravom za javne nabavke CG, bavi se važnim odlukama Suda pravde Evropske unije (SPEU) u devet različitih oblasti. Period koji publikacija obuhvata; januara 2006, april 2014. I ako ne sve, većina relevantnih predmeta SPEU koji se odnose na ovih devet tema pomenuti su ovdje. Odluke Opšteg suda (OS) nijesu ođe razmatrane.

Principi javne uprave

Principi javne uprave opisani su u ovoj publikaciji i predstavljaju rezultat dugogodišnje uspješne saradnje između Evropske komisije i OECD/SIGMA, što će u velikoj mjeri olakšati napredak koji se tiče predmeta ove zahtjevne agende