Ekspert za međunarodnu trgovinu Ambasade Španije, g-din Mark Bruiks Bonet u posjeti Upravi za javne nabavke

U prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 10.09.2015. godine, održan je sastanak sa predstavnikom Trgovinsko-ekonomskog odjeljenja Ambasade Španije u Beogradu, g. Markom Bruiksom Bonetom, ekpertom za međunarodnu trgovinu.

Sastankom je rukovodio direktor Uprave doc dr Mersad Mujević, a istom je prisustvovala pomoćnica direktora g-đa Mara Bogavac. Tema razgovora bila je prikaz razvoja dinamike sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, informacije o napretku prilagođavanja regulativama Evropske unije, mogućnostima saradnje sa privrednicima Španije, aktuelnim izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama za pojedine nabavke kojie je uredio ovaj zakon, a odnose na javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskog saobraćaja i i nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti.

Predstavnik za međunarodnu trgovinu Ambasade Španije u Beogradu upoznat je i sa aktivnostima koje Crna Gore ima na polju pristupanja EU vezano za Poglavlje 5 – Javne nabavke, napretku u prilagođavanju regulativama EU i budućim planovima na polju uvođenja elektronskog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, kroz projekat koji će biti finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, mogućnost saradnje sa privrednom komorom Crne Gore i Upravom za javne nabavke vezano povezivanje španskih preduzetnika sa crnogorskim ponuđačima, pružanja informacija o mogućnostima koje omogućava nacionalno zakonodavstvo da privrednici ove države učestvuju u javnim nadmetanjima po objavljenim pozivima od strane obveznika primjene Zakona u Crnoj Gori.

U cilju produbljivanja buduće saradnje predloženo je organizovanje okruglog stola i edukativnih seminara na kojima bi se jasnije definisali određeni ciljevi buduće saradnje , kao i spremnost Uprave za javne nabavku njenom unapređenju.

PR Služba UJN