OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCA – REGISTRACIJA NA ESJN

Od 01.januara 2021. godine počinje sa radom elektronski sistem javnih nabavki – ESJN, dok će dosadašnji portal javnih nabavki ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki koji su na istom objavljeni.

Budući da su naručioci obavezni da sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem ovog sistema, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki obavještava sve naručioce da je neophodno izvršiti registraciju na ESJN.

Registracija se vrši popunjavanjem registracionog formulara, koji je moguće preuzeti na linku: https://ujn.gov.me/wp-content/uploads/2020/12/CEJN-1-za-objavu-31.12.2020..docx.

Ispunjeni formular je potrebno dostaviti  putem pošte na adresu Direktorata(Bulevar Stanka Radonjića br.1, 81000 Podgorica), potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog lica naručioca ili u elektronskoj verziji potpisan sertifikovanim elektronskim potpisom na e-mail: aleksandar.mihaljevic@mif.gov.me.

Gore navedeno je neophodno kako bi glavni sistemski administratori izvršili registraciju i omogućili dalji rad  naručioca na ESJN, o čemu će naručioci dobiti potvrdu na e-mail dat u registracionoj formi.