Održana peta sjednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kojom je predsjedavao šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje i susjedsku politiku Dirk Lange, između Crne Gore i Evropske unije

Podgorica, 09.12.2015. godine – Održana peta sjednica Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, između Crne Gore i Evropske unije na kojoj je bilo riječi i o aktivnostima koje je Uprava za javne nabavke sprovela tokom ove godine.

Sastanak sa crnogorske strane otvorio je državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, a u ime Evropske komisije, šef Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje i susjedsku politiku Dirk Lange. Na sastanku su razmatrana pitanja ispunjenja političkih i ekonomskih kriterijuma pristupanja, kao i ostalih ključnih aspekata sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Upravu za javne nabavke predstavljao je direktor doc dr Mersad Mujević, koji je govorio o aktivnostima koje je Uprava sprovela u toku 2015. godine, kao i o budućim izazovima na polju politike javnih nabavki u Crnoj Gori, ističući naročito aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila koje su brojne i sve su ili otpočele ili isplanirane, definisane rokovima i date Vladi na informisanje.

Prije svih:

  • donošenje novog Zakona o JPP,
  • donošenje novog Zakona o javnim nabavkama (ZoJN), čiji je rok utvrđivanja na Vladi, prema planovima, I kvartal 2017. godine, a koji će biti usklađen sa novim paketom Direktiva iz 2014. godine koje uređuju ovu oblast,
  • uspostavljanje elektronskog sistema javnih nabavki, čija je procijenjena vrijednost 1,65 miliona eura, kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA) 2014,
  • izrada Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godine.

U nastavku izlaganja osvrnuo se i na sinopsis dostavljen od strane EK, naglašen u uvodnom izlaganju predstavnika EU, a odnosio se na stanje u oblasti koncesija, administativnih kapaciteta, borbu protiv korupcije, ulogu monitoringa, ulogu inspekcije za javne nabavke pri Upravi za inspekcijske poslove, cijeni kao kriterijumu, procjeni uspješnosti upravljanje rizicima, GPA, projektne aktivnosti i dr.

Glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Andrija Pejovic kazao je da je današnji skup kruna sastanaka u ovoj godini, i da je preostao još jedan sastanak Parlamentarnog odbora u Strazburu, čime ce biti zaokružene aktivnisti u ovom segmentu saradnje sa Evropskom unijom.

U dijelu koji se odnosio na EKONOMSKE KRITERIJUME, FINANSIJE I STATISTIKU, kao i UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE I KONKURENCIJU govorili su još: mr Nikola Vukićević (Ministarstvo finansija), Nina Blečić (Ministarstvo finansija), Tijana Stanković (Generalni sekretarijat Vlade), Ana Vlahović (Centralna banka Crne Gore), Stana Bešović (Državna revizorska institucija), Mensud Grbović (Ministarstvo zdravlja) i Rada Marković (Uprava za inspekcijske poslove).

 

Dnevni red
Prilog za učešće crnogorske delegacije V sastanku

 

PR Služba UzJN