POČELA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA – PREZENTACIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABVAVKAMA I PODZAKONSKIH AKATA

Podgorica: 4. maj 2015. godine, u organizaciji Uprave za javne nabavke i Državne komisije za kontrolu javnih nabavki održana je prezentacija rješenja Novog izmijenjenog zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata …

U uvodnim riječima koje je prisutnima prenio Direktor Uprave za javne nabavke doc dr Mersad Mujević istaknute su vrijednosti novog Izmijenjenog zakona o javnim nabavkama i prateće regulative, u smislu njegove buduće implementacije i primjene.

U uvodnom dijelu bilo je riječ i o ključnim odrednicama Novog zakona o javnim nabavkama a to su prije svih, sistemska rješenja koja su antikorupcijska pravila i pravila sukoba interesa podigla na najveći mogući nivo, istaknuto je u daljem izlaganju da predložene izmjene i dopune će osigurati i unaprijediti sprovođenje Zakona, i da su ista od neposrednog značaja za njegovu primjenu.

Predsjedavajući radne grupe za izradu podzakonske regulative, Pomoćnica direktora UzJN Mara Bogavac istakla je važnost podzakonskih akata koji opredjeljuju postupke javnih nabavki i istakla da su Radnu grupu pored nje sačinjavali članovi g-din Tomo Miljić, mr Gorana Mrvaljević, Aleksandar Anđić, Dijana Ivanović i Maja Mitrović i zahvalila im se na uloženom trudu. Radna grupa je imala složen zadatak koji se očitovao u izradi: Plana javnih nabavki, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke, Tenderske dokumentacije za prvu fazu ograničenog postupka javne nabavke, Tenderske dokumentacije za drugu fazu ograničenog postupka javne nabavke, Tenderske dokumentacije za pregovarački postupak javne nabavke sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje, Tenderske dokumentacije za pregovarački postupak javne nabavke bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, Tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke konkursom, Tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom, Obavještenje o oglašavanju postupka javne nabavke, Zapisnika o javnom otvaranju ponuda, Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, Zapisnika o pregovaranju u pregovaračkom postupku javne nabavke, Zapisnika o pregledu i ocjeni prijava za utvrđivanje kvalifikacije kandidata u prvoj fazi ograničenog postupka javne nabavke, Odluke (rješenje) o izboru najpovoljnije ponude, Odluke (rješenje) o obustavljanju postupka javne nabavke, po osnovu člana 105 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Odluke (rješenje) o poništenju postupka javne nabavke, po osnovu člana 129 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Obrazac obavještenja o namjeri uspostavljanja i vođenja kvalifikacionog sistema.

Prezentaciju modela praktične primjene tenderske dokumentacije i njene povezanosti sa softverskim rješenjima objasnila je mr Gorana Mrvaljević, osvrt na pojedine norme i razjašnjenja određenih pravnih instituta obradili su Tomo Miljić i Dijana Ivanović.

PR Služba UzJN