Podgorica, 19-20. februar 2015. godine – U prostorijama Uprave za javne nabavke, dana 19-20. februar 2015. godine, održan je sastanak predstavnika Uprave za javne nabavke Crne Gore i predstavnika Regulatorne Komisije za javne nabavke Republike Kosova

Tema razgovora i interesovanja bio je hronološki prikaz razvoja dinamike sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, upoznavanje sa funkcionisanjem portala javnih nabavki i informacija koje se svakodnevno ažuriraju na istom.

Sastanak je otvorio Direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore doc dr Mersad Mujević i Predsjednik Regulatorne Komisije za javne nabavke Republike Kosova g-din Safet Hodža.

Pored predstavnika Uprave za javne nabavke, pomoćnice direktora g-đe Mare Bogavac, rukovodioca odjeljenja u Upravi za javne nabavke mr Sandre Škatarić i mr Gorane Mrvaljević, sa kosovske strane sastanku je prisustvovao i član Borda direktora RKzJN Kosova dr sci Ilaz Duli, koji su ukazali na bitne pretpostavke koje bi bile od koristi u budućem putu Kosova ka EU i dali smjernice za njihovo efektivnije predstavljanje.

Naime, direktor Uprave za javne nabavke je prisutne upoznao sa novinama u zakonodavstvu CG kada je oblast javnih nabavki u pitanju i predstavio ključne elemente Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (Sl. list br. 57/14), od 25. decembra 2014. godine. U tom pogledu, biće neophodno preduzeti dodatne aktivnosti na jačanju odgovarajuće administrativne strukture koja će obezbijediti obavljanje svih ključnih aktivnosti. Ukazano je da je formirana Radna grupa za izradu nacrta podzakonske regulative, koja je počela sa pripremom podzakonske regulative, čiji je rok za usvajanje 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, tačnije ista mora biti završena do kraja I kvartala 2015. godine.

Važno pitanje ovog sastanka je bila i analiza Projekta elektronskih javnih nabavki koji bi po dinamici trebali biti završeni do kraja 2016. godine u obje zemlje. Iskustvo koje instutucije Kosova imaju u ovom pravcu su bile dragocjene za predstavnike naše zemlje.

Takođe istaknuto je pitanje monitoringa u javnim nabavkama u CG, pri čemu su predstavnici Kosova predstavili način funkcionisanja ex-ante i ex-post monitoringa, kao i kontrolu izvršenja ugovora koja je, između ostalih, jedna od nadležnosti njihove Regulatorne komisije.

Predstavnici Kosova su istakli značaj međunarodne pomoći, naročito Svjetske banke koja je kroz kreditnu podršku finansirala uvođenje elektronskog sistema javnih nabavki na Kosovu, a testiranje prvog pilot projekta očekuje se u maju, dok je početak primjene planiran za januar 2016. godine. S tim u vezi, iskazali su spremnost u pomoći CG kada je proces pripreme tenderske dokumentacije i feasibility studije u pitanju, a sve u cilju podjele iskustva kod eventualnih budućih izazova kod pripreme iste, kada je proces uvođenja elektronskih javnih nabavki u pitanju.

Zaključak sastanaka jeste usmjeren na isticanje važnih karika u procesu integracija poput regionalne i međuinstitucionalne saradnje, postizanja transparentnosti i jednakosti, plana integriteta, kao i bilateralnih sastanaka u kojima bi trebalo iznijeti realno stanje u zemlji.

Delegacija Kosova izrazila je poštovanje za napredak CG u evropskim integracionim procesima, naročito u pogledu otvaranja Poglavlja 5 i Ratifikacije Sporazuma o javnim nabavkama GPA pri WTO.

Nastavak saradnje već je dogovoren i nastavlja se sastancima polovinom marta u Prištini.
 
PR Služba UzJN CG