Posjeta Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki Republike Slovenije Upravi za javne nabavke Crne Gore

Danas, 26.07.2013. godine, je u prostorijama Uprave za javne nabavke, a u organizaciji Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki Crne Gore, održan sastanak sa predstavnicima Državne revizorske komisije za reviziju postupaka javnih nabavki Republike Slovenije, koju je predstavljao njen predsjednik Borut Smrdel i član Vida Kostanjevec.
Na sastanku je direktor Uprave za javne nabavke, gosp. Mersad Mujević, upoznao slovenačke kolege sa trenutnim stanjem sistema javnih nabavki Crne Gore, pregovaračkom pozicijom Crne Gore, kao i sa projektima na kojima Uprava trenutno radi, a prije svega na projektu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama iz 2011. godine.

Sa sastanka

Sa sastanka

Ovom prilikom izraženo je obostrano zadovoljstvo da je sadašnji zakonodavni okvir sistema javnih nabavki u Crnoj Gori stvorio sve pravne pretpostavke i da na najbolji način osigurava poštovanje osnovnih principa javnih nabavki.
Na sastanku je postignut dogovor i predstavljena su moguća rješenja za zajedničku saradnju dvije institucije, a time i privrednih subjekata dvije zemlje.
U ime Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki Crne Gore, sastanku su prisustvovali Suzana Pribilović, predsjednik i Tomo Miljić, član.

 

PR služba Uprave za javne nabavke