Predlog uredbe o nabavkama u oblasti odbrane i bezbjednosti, shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019)

Ministarstvo finansija je pripremilo Predlog uredbe o nabavkama u oblasti odbrane i bezbjednosti, shodno Zakonu o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore“, br. 074/19 od 30.12.2019).

Poziva se zainteresovana javnost da predloge, sugestije i komentare, dostavi do 22. juna 2020. godine, Ministarstvu finansija – Direktorat za politiku javnih nabavki (adresa: Ul. Slobode, broj  2 Podgorica, mail: mf@mif.gov.me, javne.nabavke@mif.gov.me ).

http://www.mif.gov.me/vijesti/227168/Javni-poziv-Predlog-Uredbe-o-javnim-nabavkama-u-oblasti-odbrane-i-bezbjednosti.html

 

Tekst predloga uredbe

 

Obrazloženje