Predstavnik Ambasade Turske u posjeti Upravi za javne nabavke

U Upravi za javne nabavke 18.04.2013. godine održan je sastanak sa predstavnicom Ambasade Turske g-đom Sultan ISKENDER, savjetnicom za ekonomske odnose, Kancelarija za trgovinske odnose Republike Turske u Podgorici i predstavnika Uprave za javne nabavke CG, na čelu sa direktorom g-dinom dr Mersadom Z Mujevićem.

Tema razgovora se ticala pravnog tumačenja propisa i davanja odgovora između ostalog na pitanja u vezi učešća turskih kompanija u javnim nabavkama.

G-đa Iskender i g-din Mujević

G-đa Iskender i g-din Mujević

Direktor Uprave za javne nabavke upoznao je predstavnicu Turske Ambasade  sa mogućnostima koje pruža crnogorski Zakon o javnim nabavkama.

Ovom prilikom je izraženo obostrano zadovoljstvo da je novi crnogorski Zakon o javnim nabavkama stvorio sve pravne pretpostavke koje na najbolji način osiguravaju potpuno poštovanje principa načela javnih nabavki.

Na sastanku je postignut dogovor i predstavljena su moguća rješenja za zajedničku saradnju a sve u cilju što efikasnije saradnje Crne Gore i Republike Turske, naročito na polju saobraćajne infrastrukture i zdrastva kao i projekta u oblasti energetike. Dogovorena je dalja saradnja u smislu prezentacije našeg Zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki Turskim privrednicima.

 

PR Služba Uprave za javne nabavke