Materijal pripremljen u okviru Projekta IPA 2014 „Unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira u oblastima javnih nabavki i državne pomoći“

Ovaj materijal je pripremljen u okviru Projekta IPA 2014 „Unaprjeđenje pravnog i institucionalnog okvira u oblastima javnih nabavki i državne pomoći“, čiji je korisnik Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki.

Materijal ima za cilj da doprinese boljem razumijevanju, kao i efikasnijoj implementaciji regulatornog okvira iz oblasti javnih nabavki. Dodatno, cilj je da koristeći podršku Projekta, ovim materijalom kreiramo nove osnove za ostvarivanje dijaloga institucija u sistemu javnih nabavki, kao i unaprjeđenje znanja i vještina, kako bi se obezbijedila dosljedna primjena propisa i standarda iz direktiva Evropske unije, koji su prenešeni u naše zakonodavstvo.

 

Smjernice za javno – privatno partnerstvo

Priručnik za javne nabavke

Materijal za obuku u oblasti javnih nabavki