Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za kancelarijski materijal za sluzbene potrebe Uprave za javne nabavke.

Zainteresovani ponudjači mogu predati ponude u skladu sa uslovima iz zahtjeva.

Download

U prilogu se nalazi obavještenje o ishodu postupka male nabavke.

Download