Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavake male  vrijednosti za nabavku usluga turističke agencije za nabavku avio karata i hotela  za sluzbene potrebe Uprave za javne nabavke.

Zainteresovani ponudjači mogu predati ponude u skladu sa uslovima iz zahtjeva.

Download

 

Obavještenje o ishodu postupka male nabavke.

Download