POZIV NA OBUKU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI – 24. januar. 2023. godine

Ministarstsvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica, koji imaju namjeru da polažu stručni ispit.  Termin održavanja  obuke je  utorak 24.01.2023, od 9:00-15:00 časova. Broj polaznika je ograničen. Zainteresovani  su dužni da se zaključno sa utorkom, […]

Obavještenje

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE – registracija na elektronski sistem javnih nabavki

Ministarstvo finansija počelo je od 01. januara 2021. godine sa primjenom novog elektronskog sistema javnih nabavki, dok će portal javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp) ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki, koji su na istom objavljeni. Budući da su naručioci obavezni da sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem novog sistema, Ministarstvo finansija […]

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI (CEJN)

POZIV NA OBUKU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI – 08. jun  2022. godine

Ministarstsvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica, koji imaju namjeru da polažu stručni ispit.  Termin održavanja  obuke je  srijeda, 08. jun  2022. godine, od 9:00-15:00 časova. Obuka će se organizovati u Plenarnoj sali, u prizemlju […]