POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene u organima i službama lokalnih samouprava iz primorske regije

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene kod naručioca i drugih zainteresovanih lica

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

POZIV NA OBUKU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI – 24. januar. 2023. godine

Ministarstsvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica, koji imaju namjeru da polažu stručni ispit.  Termin održavanja  obuke je  utorak 24.01.2023, od 9:00-15:00 časova. Broj polaznika je ograničen. Zainteresovani  su dužni da se zaključno sa utorkom, […]