Nabavka usluge verifikacije troškova Ugovora o donaciji za realizacu potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Crnog Gori za potprojekte MNE4, MNE6, MNE7, MNE8 i MNE9

https://ujr.gov.me/rubrike/rhp/245612/Nabavka-usluge-verifikacije-troskova-Ugovora-o-donaciji-za-realizacu-potprojekta-Regionalnog-programa-stambenog-zbrinjavanja-u-C.html

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Download

Izmjena

Pojašnjenje

Obavještenje o prekidu

Pojašnjenje

Izmjena

Pojašnjenje